Курс по козметика

За да осигурим качествена и широкопрофилна съвременна подготовка на кадри в бюти бранша, ние от Козметичен център Beauty създадохме лицензирани курсове по козметика, които са съобразени с изискванията на действащото в страната законодателство и най-високите международни стандарти.

Базата в която се провеждат курсовете е оборудванa с апаратура от ново поколение, която ще ви позволи да се докоснете до света на козметиката в най-съвременният и вид.

Лицата представляващи козметичните услуги, независимо самостоятелно или в екип трябва да имат необходимата квалификация. В учебния план на специалността е включено изучаване на дерматология, анатомия, физиология, декоративна козметика, медицинска козметика, лечебен и апаратен масаж, уелнес и спа процедури в козметиката, апарати , лазери и др.

Курсът е подходящ , както за напълно начинаещи, за учащи и скоро завършили своето образование, работещи  козметици, които искат да придобият знания и умения. За повишаване квалификацията на работещи специалисти в бюти бранша.

След успешно завършен курс, обучаемият ще:

 • Бъде запознат с основната козметична терминология.
 • Консултира, диагностицира и анализира козметичните нужди на клиента.
 • Умее да информира клиента за подходящи терапии и ефекта от тях.
 • Умее да предлага подходяща домашна грижа и да разпознава активните съставки в козметичните продукти, начинът им на въздействие и прилагане.
 • Изпълнява апаратни и безапаратни процедури за поддържане на кожата позволени за работа от козметици.

 

Завършилите курса могат да работят в козметични студиа, центрове за красота, дерматологични и дермато-козметични центрове, дрогерии и парфюмерии, уелнес, спа и таласотерапевтични центрове.

 

Курс по козметика – Първа и Втора степен

Учебен план/ учебна програма

Учебният план се състои от учебни предмети/модули, те биват теоритични и практически.

 

Учебните предмети/ модули по теоритично обучение включват часове по:

1.1. Обща професионална подготовка

1.1.1. Безопасни и здравословни условия на труд

1.1.2. Икономика

1.1.3. Предприемачество

1.2. Отраслова професионална подготовка

1.2.1. Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

1.2.2. Комуникация

1.2.3. Професионална етика и професионално развитие

1.2.4. Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло

1.2.5 Работа с оборудване с козметично приложение

 

1.3. Специфична професионална подготовка.

1.3.1. Физиология на кожата

1.3.2. Декоративна козметика

1.3.3. Процедури в козметиката

1.3.4  Поддържане кожата на лицето и тялото. Почистване

1.3.5. Епилации

1.3.6. Масажи

 

Учебните предмети/модули по практическо обучение включват часове по:

2.1 Отраслова професионална подготовка

2.1.1. Учебна практика

 

2.2. Специфична професионална подготовка

2.2.1. Масажи

2.2.2. Епилации

2.2.3. Процедури

2.2.4. Производствена практика

Документи за записване в курса

За кандидатстване и записване в курса е необходим следният набор документи:

 1. Копие на лична карта.
 2. Копие на Диплома за завършено средно или висше образование/ или удостоверение от учебно заведение за завършен десети клас.
 3. Медицински документ че професията не е противопоказна за обучаемото лице /медицинско за работа/.
 4. Три броя снимки – които да отговарят на изискванията на  Приложение №5  към чл.9 ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Пратени по електронна поща снимки и документи не се приемат!

Продължителност и провеждане на занятия

Курсът протича в продължение на 660 часа и се провежда в базата на

Козметичен център BEAUTY в град Велико Търново, ул. Магистрална №17.

 

Курс по козметика – Първа, Втора и Трета степен

Учебен план/учебна програма

Учебният план се състои от учебни предмети/модули.

Учебните  предмети/модули са теоритични и практически.

 1. Учебните предмети/ модули по теоритично обучение включват часове по:

1.1. Обща професионална подготовка

1.1.1. Безопасни и здравословни условия на труд

1.1.2. Икономика

1.1.3. Предприемачество

 

1.2. Отраслова професионална подготовка

1.2.1. Информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност

1.2.2. Комуникация

1.2.3. Професионална етика и професионално развитие

1.2.4. Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло

1.2.5 Работа с оборудване с козметично приложение. Работа със специфична козметична апаратура

 

 

1.3. Специфична професионална подготовка.

1.3.1. Физиология на кожата

1.3.2. Декоративна козметика

1.3.3. Процедури в козметиката

1.3.4 Поддържане кожата на лицето и тялото. Почистване

1.3.5. Епилации

1.3.6. Масажи

1.3.7. СПА мениджмънт

 

Учебните предмети/модули по практическо обучение включват часове по:

 

2.1 Отраслова професионална подготовка

2.1.1. Учебна практика

 

2.2. Специфична професионална подготовка

2.2.1. Масажи

2.2.2. Епилации

2.2.3. Процедури

2.2.4. СПА мениджмънт

2.2.4. Производствена практика

Документи за записване в курс

За кандидатстване и записване в курса е необходим следният набор документи:

 1. Копие на лична карта.
 2. Копие на Диплома за завършено средно или висше образование/ или удостоверение от учебно заведение за завършен десети клас.
 3. Медицински документ че професията не е противопоказна за обучаемото лице /медицинско за работа/.
 4. Три броя снимки – които да отговарят на изискванията на  Приложение №5  към чл.9 ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Пратени по електронна поща снимки и документи не се приемат!

Продължителност и провеждане на занятия

Курсът протича в продължение на 960 часа и се провежда в базата на

Козметичен център BEAUTY в град Велико Търново, ул. Магистрална №17.

 

Курс по козметика – Трета степен

Учебен план/учебна програма

Поради спецификата на третата степен на професионална квалификация по специалността ,,Козметика“, учебната програма  се изготвя индивидуално за  конкретния курсист-професионалист, който вече е придобил втора степен на професионална квалификация.

Документи за записване в курс

За кандидатстване и записване в курса е необходим следният набор документи:

 1. Копие на лична карта.
 2. Копие на Диплома за завършено средно или висше образование/ или удостоверение от учебно заведение за завършен десети клас.
 3. Копие или оригинал на Свидетелство за професионална квалификация, удостоверяващо успешно придобита втора степен на професионална квалификация по професия ,,Козметик“, специалност ,,Козметика“
 4. Медицински документ че професията не е противопоказна за обучаемото лице /медицинско за работа/.
 5. Три броя снимки – които да отговарят на изискванията на  Приложение №5  към чл.9 ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи.
Продължителност и провеждане на занятия

Курсът е с продължителност от 300 учебни часа  и се провежда в базата на Козметичен център BEAUTY в град Велико Търново, ул. Магистрална №17.

 

 

 

Свидетелство за професионална квалификация (СПК):

Издава се при завършен  пълен курс от 660 часа:

 • При успешно положени изпити по теория и практика за всеки модул от обучението;

При успешно положен Държавен изпит по теория и практика на професията. Организацията и провеждането на държавния изпит се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

 • Държавният изпит за придобиване на СПК се провежда по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 

Съдържанието на документа е определено  в Наредба №8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на училищното и предучилищното образование и в Наредба №2 от 22.06.2018г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 годишна възраст.

 

Придобилият свидетелство за втора или трета СПК по свое желание може да получи Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация;

Свидетелството за професионална квалификация дава достъп до пазара на труда и за продължаващо професионално обучение с придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

 

Удостоверение за професионално обучение

Удостоверява завършено професионално обучение при придобиване на квалификация  по част от професия.

 • Издава се при успешно завършен курс за професионална квалификация с продължителност в зависимост от професионалната квалификация;
 • При успешно положен изпит по теория и практика.

 

Сертификат:

 • Издава се при успешно завършен курс на обучение за придобиване на специфични знания, умения и компетентности, за усвояването на които законодателят не е установил държавно образователно изискване/ДОИ/ или държавен образователен стандарт/ДОС/.